Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

arbitralna
arbitralna
9153 e39f
Reposted fromlonely-girl lonely-girl viatatuaze tatuaze

July 01 2015

arbitralna
Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość.
On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy.
Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać.
— Pawlikowska
Reposted fromhowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo viafrenzy frenzy
arbitralna
6779 b557
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie viafrenzy frenzy
arbitralna
Wiercisz mi w żyłach zgrabne kontury, twarze ,witraże , kolaże.
Tyle tych pytań, które mnie nurtują i tyle odpowiedzi zmarnowanych na milczenie.
Wiem ,że nie wprawisz ust w drżenie 
arbitralna
Play fullscreen
Czy wciąż żyję 

June 29 2015

arbitralna
4271 a85c 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vialaluna laluna
arbitralna
5091 4dec 500
Reposted fromleukopenia leukopenia viawhim whim
arbitralna
7021 3839
Reposted fromkosnacka kosnacka

June 28 2015

arbitralna
bardzo mnie to niepokoi.
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viaannnnnn annnnnn
arbitralna
5595 4471
Reposted fromTander Tander viaannnnnn annnnnn
arbitralna
3246 dbef
Reposted fromwelovecocacola welovecocacola viadonus donus
arbitralna
2344 9376
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viadonus donus
arbitralna
2076 b674
Reposted frommistic mistic viacollageanka collageanka
arbitralna
3029 97c8
Reposted frommart6na mart6na viacollageanka collageanka
arbitralna
6052 e474
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaumierajstad umierajstad
7369 b899
words to live by
arbitralna
Uważaj na ludzi,których miejsce jest w przeszłości. Nie wpuszczaj ich z powrotem do swojego życia.
— H.Coben "Tęsknię za tobą"
Reposted fromhappy25 happy25 vialoveit loveit
arbitralna
4188 e0f2
Reposted fromoldi oldi viasiebiemidaj siebiemidaj
arbitralna
0752 41cc
Reposted fromcountingme countingme viasiebiemidaj siebiemidaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl